HİZMETLERİMİZ

MONTAJ SÜRECİ

 • Montaj
 • Saha Mobilizasyonu
 • Montaj Süpervizyonu
 • Kaynak Dağılımı
 • Diğer Firmalarla Koordinasyon Süreci
 • Yapılan İşin Korunması

KALİTE ve İSG YÖNETİMİ

 • Malzeme Kabul Teftişi
 • Montaj Kalite Denetlemesi
 • Kalite ve İSG Raporlaması
 • İSG ve Kalite Kayıtları

TEST, GEÇİCİ KABUL VE İŞİN TESLİMİ

 • Fabrika Kabul Testleri
 • Saha Kabul Testleri
 • As Built Çizimler
 • İşletme Bakım Talimatnameleri
 • Proje Teslim Dökümantasyonu

PLANLAMA VE MALİYET KONTROL

 • İş Programı
 • İşçilik Puantaj
 • İlerleme Takibi
 • Maliyet Takibi

MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARI

 • Tasarım İncelemesi
 • Teknik Hesaplar
 • BIM Modellemesi & Çakışma Analizi
 • Malzeme Sunumları
 • İş Yapım Yöntemleri

ELEKTRİK TESİSATI

MEKANİK TESİSAT

YENİLENEBİLİR ENERJİ

UYGULAMA

söz verdiğimiz gibi.

PROJELENDİRME

tam olarak ihtiyacınızı karşılayan projelendirmeler ile ne eksik ne de fazla...

HERŞEY HAZIR

üretmeye, kazanmaya ve kazandırmaya hazırsınız.

TOP